މާލެއަތޮޅު ގުޅި ކައުންސިިލްގެ އިދާރާ

Secretariat of Gulhi Council

 

The Mal’e Atoll Gulhi Council is a legal entity established under the Decentralization of Administrative Areas Act (Act No. 2010/7). The council consists of 5 councilors elected by the people. The council works as a team with 17 employees as civil service employees to implement the decisions taken by the council.

 

The services provided by the council include ID card services, fishing boat safety, issuance of fishing licenses and other services required by the people.

 

 

މާލެ އަތޮޅު ގުޅީ ކައުންސިލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ( ޤާނޫނު ނަމްބަރ 2010/7 ) ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ޤާނޫނީ ޝަޚުސެކެވެ. މިކައުންސިލްގައި ރައްޔިތުންގެ ވޯޓަކުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިތިބި 5 ކައުންސިލަރުން ތިއްބަވައެވެ. އަދި ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ސިވިލްސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ގޮތުގައި 17 މުވައްޒަފުންނާއި އެކު ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ކައުންސިލެކެވެ.

 

މިކައުންސިލުންދޭ ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އައިޑީ ކާޑުގެ ޚިދުމަތާއި މަސްދޯނި ފަހަރުގެ ސަލާމަތީ ހެއްދުމާއި މަސްވެރިކަމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ހިދުމަތްތައްވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

Gulhi Map

ގުޅީ ޗާޓް