K. Dhiffushi is about 37 km from the city. 45 minutes by speed boat. The population of the island is 1378 people. The island is 933 meters long and 237 meters wide. The number of households in the island is 296. The first island in the country to sunrise is the island of Dhiffushi.

ކ.ދިއްފުއްޓަކީ މާލެއާއި ގާތްގަޑަކަށް 37 ކިލޯމީޓަރ ދުރުގައި އޮންނަ ރަށެކެވެ. ސްޕީޑް ލޯންޗެއްގައި ނަމަ 45 މިނެޓް ދުރުމިނެކެވެ. އަތޮޅުގެ މެދުތެރޭގައި އޮންނަ މި ރަށުގެ އާބާދީއަކީ 1378 މީހުންނެވެ. ރަށުގެ ދިގުމިނުގައި 933 މީޓަރ ފުޅާމިނުގައި 237 މީޓަރ ހުންނަ މި ރަށުގައި ގާތްގަޑަކަށް 1000 މީހުން ދިރިއުޅެމުންދެއެވެ. ރަށުގެ ގޭބިސީންގެ އަދަދަކީ 296 އެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީހުންދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ އިރުއަރާ ރަށަކީ ދިއްފުއްޓެވެ. 

Dhiffushi Map

ދިއްފުށި ޗާޓް